Autoerotika není sprosté slovo. Může mít pozitivní vliv na zdraví

24.03.2023

Autoerotika byla v minulosti považována spíše za kontroverzní téma a mnoho lidí se o svých sexuálních praktikách stydělo mluvit. Jenomže časy se změnily – nyní zažíváme éru otevřenější sexuality a sebeuspokojování již není na pomyslném "blacklistu". Naopak si čím dál více uvědomujeme, že může mít pozitivní vliv na psychické zdraví jednotlivce. Stačí ji praktikovat s rozumem a respektem k vlastnímu tělu.

V čem je autoerotika prospěšná?

Autoerotika je v oblasti sexu tím, čím je sebeláska v lásce. Její přínos je nesporný. Poznáte díky ní své sexuální potřeby a přání, což se v konečném důsledku projeví lepším porozuměním vlastnímu tělu, snížením sexuálních obav a posílením sebedůvěry. A právě ta pak vede k lepšímu psychickému zdraví a kvalitnějšímu životu.

Sebeukájením k lepší psychické pohodě

Autoerotika je jednou z odpovědí na otázku, jak lépe zvládat stres a úzkost. Při sexuální stimulaci se uvolňují endorfiny - přírodní chemické látky, které pomáhají snižovat stres a zlepšují náladu. Sebeuspokojování může navíc pomoci uvolnit napětí v těle a zlepšit kvalitu spánku. Zda k tomu použijete pomůcky, jako jsou vibrátory, dilda či šukací stroje, nebo se spokojíte s rukou, nehraje roli.

Tím však pozitivní dopady masturbace nekončí. Autoerotika bývá užitečná také při řešení sexuálních problémů, tedy problémů s erekcí, nízkým libidem či neschopností dosáhnout orgasmu. Pro mnoho lidí může být obtížné o těchto problémech mluvit s partnerem, protože se obávají, že to bude pro něho/ní znamenat zklamání, nebo dokonce ponížení. A je to právě autoerotika, která může pozitivně ovlivnit sexuální výkonnost a zlepšit celkovou kvalitu sexuálního života.

Nic se nemá přehánět

Stejně jako u jakékoli sexuální aktivity je důležité vykonávat autoerotiku s respektem k vlastnímu tělu a s ohledem na zdraví. Některé praktiky mohou být nebezpečné a mohou způsobit fyzické nebo psychické trauma. Je proto důležité dodržovat obezřetnost a používat sexuální pomůcky, které jsou bezpečné a hygienické.
Zároveň si je dobré uvědomit, že autoerotika není plnohodnotnou náhradou za intimní vztahy s jinými lidmi. Sexuální kontakt s partnerem je nenahraditelný pro navození pocitu blízkosti a propojení. V každém případě je ale sebeuspokojování důležitým prostředkem k sebepoznání a prozkoumání vlastní sexuality.

komerční sdělení