Budoucnost nejstaršího řemesla: Jak internet pomáhá sexuálním pracovnicím k větší svobodě, bezpečí a nezávislosti

31.01.2023

Berlín 30. ledna 2023 (PROTEXT/PRNewswire)

Podle průzkumu, který provedla mezi sexuálními pracovnicemi společnost Erobella, se reklama na sexuální služby v Německu přesunula téměř výhradně na internet.

Jak ukazují výsledky, 89 % respondentek uvádí, že k propagaci svých služeb nyní využívá některou sociální síť, online rezervační systém nebo webové stránky. Tato čísla jsou obzvláště vysoká u sexuálních pracovnic hovořících německy. V této skupině již využilo nějakou formu online reklamy na své sexuální podnikání 95 % respondentek.

Význam tohoto výzkumu podtrhuje obecně rozšířená teorie, že digitalizace v sexuálních službách vede ke zlepšení pracovních podmínek. Mnozí argumentují zejména tím, že digitalizace umožňuje sexuálním pracovnicím a pracovníkům věnovat více času prověřování a výběru zákazníků, pracovat nezávisleji a více pobývat v bezpečnějším pracovním prostředí.

Stále důležitějším faktorem se zdá být také flexibilita pracovní doby, přičemž průzkum ukázal, že pouze 50 % sexuálních pracovnic v Německu nyní považuje prostituci za své hlavní zaměstnání.

Z průzkumu dále vyplývá, že naprostá většina sexuálních pracovnic je nyní se svými současnými pracovními podmínkami buď "spokojena" (47 %), nebo "velmi spokojena" (25 %).

Ola Miedzynska, impakt manažerka ve společnosti Erobella, napsala:

"Digitalizace nejstaršího řemesla vedla k tomu, že se sexuální práce přesunula z ulic na internet. Tato změna představuje nedocenitelné přínosy zejména pro sexuální pracovnice a pracovníky - větší svobodu volby, větší nezávislost, větší flexibilitu a zcela zásadní bezpečnější pracovní prostředí pro všechny.

Digitalizace může samozřejmě někdy přinášet izolaci, a naše studie také ukázala, že velká část osob poskytujících sexuální služby aktivně vyhledává více podpory poskytované naživo, ať již v podobě setkání komunity, poradenství v oblasti sexuálního zdraví nebo péče o duševní zdraví. Na tuto oblast se Erobella zaměří v nadcházejících měsících."

O společnosti Erobella

Erobella je online portál, který spojuje renomované poskytovatelky sexuálních služeb, společnice a modelky s reálnými zákazníky. Erobella se zasazuje o zájmy sexuálních pracovnic v Německu a působí proti stigmatizaci tohoto odvětví.

Poznámky: Celkový počet respondentek = 125. Respondentky byly vybrány z různých zdrojů a zahrnovaly i sexuální pracovnice, které v současné době portál Erobella k inzerci svých služeb nevyužívají.   

Zdroj: TZ PROTEXT

Fotka od inna mykytas z Pixabay