Více než polovina Čechů je spokojena se svým tělem, nejvíc s intimními partiemi. I v milostném životě panuje spokojenost

15.11.2023
Více než polovina české populace je spokojená se svým tělem. Ženy nejvíce s obličejem a prsy, muži s nohama a obličejem. Drtivá většina Čechů a Češek je spokojena i se svými intimními partiemi. A obecně také s milostným životem. Zhruba 63 % lidí vede uspokojivý sexuální život. Vyplývá to z nového průzkumu, který zpracovala výzkumná agentura Ipsos pro e-shop Ruzovyslon.cz.

Na spokojenost Čechů a Češek se svým tělem i milostným životem se zaměřil říjnový průzkum e-shopu Ruzovyslon.cz. Na reprezentativním vzorku více než 1000 respondentů zjistil, že 53 % lidí je se svou postavou zcela nebo spíše spokojeno. Spíše nespokojeno je kolem 39 % lidí a asi 8 % je pak zcela nespokojených. Nespokojeni jsou přitom častěji lidé starší a také ženy. Zatímco zcela nebo spíše spokojeno je bezmála 59 % mužů, u žen tento podíl činí kolem 48 %.

"Ženy jsou obecně považovány za kritičtější ke svému vzhledu, tento výsledek tak odpovídá očekáváním. Lze však vidět, že i muži umí být se svou postavou nespokojeni, a to v docela vysokém počtu – konkrétně ve zhruba 41 procentech případů," komentuje výsledky průzkumu Adam Durčák ze společnosti Ruzovyslon.cz. Spokojenost s postavou dle průzkumu roste se zvyšujícím se vzděláním respondentů, například vysokoškoláků je zcela nespokojeno přibližně 6 % oproti zhruba 15 % lidí se základním vzděláním.

Lidé jsou nejvíce spokojeni se svým obličejem, nejméně s břichem

Co se týče jednotlivých částí těla, nejvíce lidí je spokojeno se svým obličejem, a to kolem 24 %. Muži jsou nejvíce spokojeni se svýma nohama, obličejem a břichem, ženy s obličejem, prsy a opět nohama. Nejméně oblíbenou částí těla české populace je zcela jednoznačně břicho, vybralo jej přibližně 62 % lidí. A možná překvapivě jsou s břichem méně spokojeni muži (66 %) oproti ženám (59 %).

Co se týče intimních tělesných oblastí, jsou s nimi Češi a Češky většinou spokojeni. Zcela nebo spíše spokojeno je se vzhledem vnějších pohlavních orgánů 83 % mužů a téměř 88 % žen. Méně spokojeny jsou dámy se svým poprsím, s nímž je zhruba 29 % dam spíše nebo zcela nespokojeno.

Ženy jsou s intimnostmi spokojenější

Co do obecné spokojenosti se sexuálním životem, většina lidí je spokojena zcela či spíše (zhruba 63 %), přičemž míra spokojenosti roste v mladším a středním produktivního věku, zatímco v období kolem 50. roku života potom znovu klesá. Zcela spokojeno je více žen než mužů, a to asi 24 % žen oproti 19 % mužů. Spíše spokojených lidí je u obou pohlaví zhruba stejný podíl, u spíše nespokojených pak převládají muži, kterých je 28 %. Spíše nespokojených žen je naproti tomu přibližně 19 %.

Spokojenost s tělem nemusí znamenat spokojenost se sexem

Mezi spokojeností s vlastním tělem a spokojeností se sexuálním životem nemusí panovat shoda. Asi 20 % lidí, kteří jsou zcela spokojeni se svou postavou, je zcela spokojeno se svým milostným životem. A naopak přibližně stejný podíl je zcela nespokojen jak se svou postavou, tak i sexem. Naproti tomu však více než čtvrtina lidí je v sexuálním životě zcela spokojena, ač s postavou jsou spíše nespokojeni. A mezi lidmi, kteří jsou se svým milostným životem zcela nespokojeni, je

přibližně vyrovnaný podíl těch, kteří jsou se svou postavou spíše spokojeni (36 %), a těch, kteří jsou spíše nespokojeni (39 %).

"Co se týče nahoty, čtyřem pětinám lidí je zcela nebo spíše komfortní být při sexu nazí. Výraznější rozdíl ale vidíme, pokud srovnáme odpovědi mužů a žen. Ženy se nahé při sexu cítí komfortně daleko méně než muži, a to konkrétně v poměru 89 procent mužů versus 71 procent žen," uzavírá Adam Durčák.

Sebejistota v milostném životě roste s věkem

V sexu si více než dvě třetiny lidí zcela nebo spíše věří a sebejistota v této oblasti roste víceméně s věkem. Zcela nebo spíše si věří jen asi 57 % mladých do 25 let, zatímco u lidí v nejstarší kategorii 56 až 65 let činí tento podíl kolem 64 %. Nejvíce si zcela nebo spíše věří lidé od 36 do 45 let (přibližně 71 %).

Sebejistota pak roste také se vzděláním. Zatímco zcela nebo spíše si v sexu věří asi 55 % lidí se základním vzděláním, u vysokoškolsky vzdělaných je to zhruba 71 %. Z hlediska pohlaví je sebejistota v sexu víceméně vyrovnaná, muži a ženy se v tomto ohledu výrazněji neliší.

O Ruzovyslon.cz 

RuzovySlon.cz již 21 let provází světem sexu a mění pohled české populace na něj. V prodejně i e-shopu odborníci vybírají nejzajímavější erotické pomůcky z celého světa, které jsou ideálním prostředkem k experimentům s vlastní sexualitou, posouvání hranic a oživení stereotypního sexu. Součástí odborného poradenství je také tvorba instruktážních videí a testování erotických hraček.

Zdroj textu a fotografie: TZ Ruzovyslon.cz, Pixabay.com